Deprecated: Creation of dynamic property guard_wordpress::$query_string is deprecated in /home/ltksdmin/domains/ltks.lt/public_html/wp-content/plugins/injection-guard/guard.php on line 49
Įvyko konsultaciniai renginiai dėl Lietuvos ir Europos kvalifikacijų sandarų diegimo profesinio mokymo ir aukštojo mokslo sektoriuose - Lietuvos kvalifikacijų sandara Įvyko konsultaciniai renginiai dėl Lietuvos ir Europos kvalifikacijų sandarų diegimo profesinio mokymo ir aukštojo mokslo sektoriuose - Lietuvos kvalifikacijų sandara

Įvyko konsultaciniai renginiai dėl Lietuvos ir Europos kvalifikacijų sandarų diegimo profesinio mokymo ir aukštojo mokslo sektoriuose

Įgyvendinant Erasmus+ programos projektą „Europos kvalifikacijų sandaros įgyvendinimas Lietuvoje“ (EQF in LT) inicijuotas Lietuvos ir Europos kvalifikacijų sandarų susiejimo ataskaitos atnaujinimas.

ES Tarybos ir Parlamento rekomendacijose dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros (2008 m., 2017 m.) ES šalys narės kviečiamos susieti savo nacionalines kvalifikacijų sandaras (NKS) su EKS ir reguliariai peržiūrėti NKS ir EKS susiejimą. LTKS ir EKS susiejimo ataskaita buvo parengta ir pristatyta 2012 m.

2023 m. spalio 16 ir spalio 30 d. vykusių renginių metu aptarti profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų sistemų pokyčiai, taip pat, su Lietuvos ir Europos kvalifikacijų sandarų diegimu susijusios iniciatyvos, liekantys iššūkiai ir galimos sritys ateities veiksmams. Šie renginiai skirti pasirengti Lietuvos ataskaitos atnaujinimui.

Apie NKS ir EKS susiejimą

  • NKS ir EKS susiejimas yra procesas, kurio rezultatas –nustatyti ryšiai tarp nacionalinių kvalifikacijų lygių ir EKS lygių. Taip nustatoma ir argumentuojama atitiktis tarp nacionalinės kvalifikacijų sandaros ir sistemos bei aštuonių EKS lygių. EKS veikia kaip bendra atskaitos sistema ir sukuria mechanizmus, kurie palengvintų visų lygių kvalifikacijų, apimančių bendrąjį ugdymą, profesinį mokymą ir aukštąjį mokslą, tarptautinį pripažinimą, tuo padidinant asmenų teritorinį ir profesinį judumą.
  • Rengiant „susiejimo ataskaitą“ vadovaujamasi EKS rekomendacijos III priedu „Nacionalinių kvalifikacijų sandarų ar sistemų susiejimo su Europos kvalifikacijų sandara (EKS) kriterijai ir procedūros“ ir IV priedu „Kokybės užtikrinimo principai, taikomi kvalifikacijoms, kurios yra įtrauktos į nacionalines kvalifikacijų sandaras ar sistemas, susietas su EKS“.
  • Ataskaitą įvertina tarptautiniai ekspertai.
  • Ataskaita pristatoma EKS patarėjų grupei, veikiančiai prie EK.
  • Ataskaita skelbiama Europass ir EHEA svetainėse.

Susitikimų skaidrės:

Aukštojo mokslo renginys

Profesinio mokymo renginys

Daugiau informacijos apie LTKS – jai dedikuotoje interneto svetainėje: www.ltks.lt

ban1