Pritaikymo įrankis

Skip to content
Pagrindinis » Kvalifikacijų sandaros kitose šalyse

Kvalifikacijų sandaros kitose šalyse

Kvalifikacijų sandaros kitose šalyse

Nacionalinės kvalifikacijų sandaros jau tapo pasauliniu fenomenu, kuomet daugelis pasaulio šalių jau įsidiegė arba dar tik kuria nacionalines kvalifikacijų sandaras. Nuo 2013 m. rengiamame Pasauliniame regioninių ir nacionalinių kvalifikacijų sandarų registre aprašoma virš 100 sandarų, veikiančių 5 kontinentuose.

38 Europos šalys yra įsidiegusios nacionalines kvalifikacijų sandaras (27 ES narės, taip pat Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Šiaurės Makedonija, Islandija, Lichtenšteinas, Kosovas, Juodkalnija, Norvegija, Serbija, Šveicarija ir Turkija). Dauguma šalių, tarp jų ir Lietuva, turi aštuonių lygių sandaras, tačiau yra ir išimčių: Islandijoje ir Norvegijoje atsisakyta pirmą EKS lygį atitinkančių kvalifikacijų, todėl kvalifikacijų sandaros apima septynis lygius, Slovėnijos ir Airijos kvalifikacijų sandaros apima dešimt lygių, Škotijos – dvylika lygių. Kroatijos, Kipro, Olandijos kvalifikacijų sandarose įvesti polygiai, o Prancūzijos kvalifikacijų sandara, apėmusi penkis lygius, 2019 m. buvo peržiūrėta ir papildyta papildomais trimis lygiais.

Nacionalinėmis kvalifikacijų sandaromis siekiama sudaryti palankesnes sąlygas mokymuisi visa gyvenimą, į jas įtraukiamos įvairiuose švietimo sektoriuose teikiamos kvalifikacijos, o kvalifikacijų lygiai aprašomi pasinaudojant vieningais kriterijais, taip užtikrinant kvalifikacijų lygių ir pačių kvalifikacijų skaidrumą, aiškumą, pereinamumą. Šiuolaikinių kvalifikacijų sandarų bruožas – kvalifikacijų aprašymas per mokymosi rezultatus, kurie apibrėžiami kaip teiginiai apie tai, ką besimokantysis žino, supranta ir geba padaryti baigęs mokymosi procesą. Dėl to sandarose aprašomi mokymosi rezultatai, o ne įdėtos pastangos ir mokymosi trukmė. 

Daugiau informacijos:

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) informacija apie Europos šalių kvalifikacijų sandaras National Qualifications frameworks (NQFs) online tool | CEDEFOP (europa.eu)

Informacija apie nacionalines kvalifikacijų sandarac Europass portale National Qualifications Frameworks (NQFs) | Europass

Pasaulinis regioninių ir nacionalinių kvalifikacijų sandarų registras

image_print