Pritaikymo įrankis

Skip to content
Pagrindinis » Profesiniai standartai

Profesiniai standartai

Profesinis standartas – ūkio sektoriui arba jo daliai reikalingų visų lygių kvalifikacijų, jas sudarančių kompetencijų ir kvalifikacijos suteikimo reikalavimų aprašas.

Profesiniai standartai yra Lietuvos kvalifikacijų sistemos pagrindas. Profesinių standartų rengimas ir atnaujinimas sudaro galimybę visų lygių kvalifikacijas tirti ir apibrėžti pagal vienodus principus, nustatyti ryšius tarp tos pačios kvalifikacijos skirtingų lygių ir sukurti paprastą, aiškią ir kiekvienam vartotojui suprantamą kvalifikacijas apibūdinančią sistemą. Jie suteikia aiškią, išsamią ir suprantamą informaciją visiems, siekiantiems įgyti tam tikro lygio kvalifikaciją, švietimo teikėjams ir darbdaviams, naudojantiems šią informaciją savo veikloje.

Informacija apie profesinius standartus skelbiama Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro interneto svetainėje: Profesiniai standartai | (kpmpc.lt)

Numatyta 25 profesinių standartų, apimančių visus ūkio sektorius pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, sistema. Šiuo metu parengti ir patvirtinti šie profesiniai standartai:[KPMPC1] 

Informacija apie profesinio standartų rengimą:

image_print