Pritaikymo įrankis

Skip to content
Pagrindinis » Apie LTKS

Apie LTKS

Lietuvos kvalifikacijų sandara

Lietuvos Respublikoje nustatytų kvalifikacijų (LTKS), grindžiamų asmens veiklai reikalingomis kompetencijomis, lygių sistema. Lietuvos Respublikos Vyriausybė LTKS aprašą patvirtino 2010 m.

LTKS parengta siekiant:

  • klasifikuoti Lietuvos Respublikoje nustatytas kvalifikacijas;
  • sudaryti sąlygas derinti kvalifikacijas su šalies ūkio poreikiais, koordinuoti šalies ekonominę, socialinę ir užimtumo politiką;
  • užtikrinti kvalifikacijų nustatymo, įgijimo, vertinimo ir pripažinimo procesų aiškumą ir prieinamumą;
  • informuoti asmenis apie įvairiai profesinei veiklai reikalingų kvalifikacijų turinį, įgijimą, tobulinimą ir (ar) keitimą;
  • sudaryti sąlygas palengvinti darbo jėgos mobilumą šalies ir tarptautiniu mastu;
  • skatinti mokymąsi visą gyvenimą taikant visas formaliojo, neformaliojo ir savišvietos mokymo formas ir būdus, siekiant pereiti iš vieno kvalifikacijos lygio į kitą.

LTKS visose švietimo grandyse Lietuvoje teikiamos kvalifikacijos suskirstytos į 8 lygius, mokymosi rezultatus apibūdinant veiklos, kurią atlikti yra pasirengęs kvalifikaciją įgijęs asmuo, sudėtingumu, savarankiškumu ir kintamumu.

LTKS lygių aprašymai

Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai pagal LTKS lygius

LTKS
lygis
Kvalifikacijų tipaiEKS
lygis
8Daktaro diplomas8
7Magistro diplomas
Rezidentūros pažymėjimas
7
6Bakalauro diplomas
Profesinio bakalauro diplomas
6
5Studijų pažymėjimas
Profesinio mokymo diplomas*
5
4Profesinio mokymo diplomas
Brandos atestatas**
4
3Profesinio mokymo diplomas
Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas**
3
2 Profesinio mokymo diplomas2
1Profesinio mokymo diplomas1

* Šiuo metu 5 LTKS lygiu įgyvendinamos profesinio mokymo programos bei pradedamos įgyvendinti trumpųjų studijų programos.

** Teisės aktai, reglamentuojantys bendrojo ugdymo programų turinį, numato, kad: pagrindinio ugdymo programos rezultatai siejami su 3 LTKS lygiu, vidurinio ugdymo programos – su 4 LTKS lygiu.

image_print