Pritaikymo įrankis

Skip to content
Pagrindinis » Naujienos » Atnaujinta informacija apie Europos šalių nacionalines kvalifikacijų sandaras – vienoje duomenų bazėje

Atnaujinta informacija apie Europos šalių nacionalines kvalifikacijų sandaras – vienoje duomenų bazėje

  Nuo 2009 m. Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop), bendradarbiaudamas su Europos Komisija ir Europos mokymo fondu, atlieka nacionalinių kvalifikacijų sandarų (NKS) plėtros Europos šalyse apžvalgas. Šios veiklos tikslas visada buvo prisidėti prie Europos kvalifikacijų sandaros (EKS) ir NKS kūrimo ir įgyvendinimo.

  Naujausias Europos NKS inventoriaus leidimas jau yra prieinamas internete: European inventory of NQFs | CEDEFOP (europa.eu). Jame galima rasti visų Europos šalių (tiek ES narių, tiek šalių kandidačių ir kitų šalių) ataskaitas apie jų nacionalines kvalifikacijų sandaras.

  Europos šalių NKS inventoriuje Lietuvos ataskaita susideda iš šių dalių: politikos kontekstas ir teisinė bazė, LTKS tikslai ir funkcijos, LTKS struktūra ir lygių aprašai, LTKS aprėptis, mokymosi rezultatų paradigmos taikymas, kokybės užtikrinimo mechanizmai, institucinė struktūra, ankstesnio mokymosi pripažinimo mechanizmai, LTKS įgyvendinimas ir poveikis.

  Tarp galimų sričių LTKS stiprinimui paminėti:

  • ankstesnio mokymosi patvirtinimo praktikų stiprinimas;
  • informuotumo apie LTKS didinimas;
  • visų į LTKS įtrauktų kvalifikacijų lygiateisiškumo stiprinimas (pavyzdžiui, bakalauro laipsnio ir profesinio bakalauro laipsnio);
  • darbo rinkos dalyvių ir profesinių sąjungų vaidmens įgyvendinant LTKS stiprinimas;
  • pasitikėjimo kvalifikacijomis, suteikiamomis ne formaliojo švietimo ir mokymo srityje, ir jų kokybės stiprinimas.

  Europinis nacionalinių kvalifikacijų sandarų inventorius: https://www.cedefop.europa.eu/en/country-reports/european-inventory-of-nqfs

  Lietuvos ataskaita: Cedefop (2023). European Inventory of National Qualifications Frameworks 2022 – Lithuania.

  Daugiau informacijos apie Lietuvos kvalifikacijų sandarą – jai dedikuotoje interneto svetainėje: www.ltks.lt

  Ban1
  image_print