Pritaikymo įrankis

Skip to content
Pagrindinis » Naujienos » Kviečiame susipažinti su Europos neformaliojo mokymosi ir savišvietos patvirtinimo gairėmis

Kviečiame susipažinti su Europos neformaliojo mokymosi ir savišvietos patvirtinimo gairėmis

  2023 m. Europos profesinio mokymo plėtros centras paskelbė atnaujintas Europos neformaliojo mokymosi ir savišvietos patvirtinimo gaires (The European guidelines for validation of non-formal and informal learning), kuriomis siekiama paaiškinti įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir ankstesnio mokymosi pripažinimo ir patvirtinimo procedūras. Gairės skirtos visiems, dalyvaujantiems inicijuojant, plėtojant ir įgyvendinant neformaliojo mokymosi ir savišvietos pripažinimą ir patvirtinimą. Jų paskirtis – padėti reflektuoti apie įgyvendinamus procesus ir suteikti naujų idėjų dėl pripažinimo ir patvirtinimo įgyvendinimo ir metodikų, procesų įgyvendinimo ir koordinavimo.

  Tai trečiasis atnaujintas Europinių gairių leidimas. Jame laikomasi principų, dėl kurių susitarta 2012 m. Europos Sąjungos Tarybos rekomendacijoje dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo.

  Gairėse aprašomi keturi patvirtinimo etapai:

  1) tam tikros asmens patirties NUSTATYMAS (angl. identification);
  2) DOKUMENTAVIMAS užfiksuojant asmens patirtį (angl. documentation);
  3) oficialus šios patirties VERTINIMAS (angl. assessment); ir
  4) šio vertinimo rezultatų SERTIFIKAVIMAS (angl. certification).

  Atskira gairių dalis skirta patvirtinimo procese dalyvaujantiems specialistams: patarėjams, patvirtinimo vertintojams, patvirtinimo procesų vadovams, administratoriams ir išorės stebėtojams bei jų kompetencijoms.

  Penktajame gairių skyriuje apžvelgiama teorinė ir praktinė įvairių šalių patvirtinimo metodologijų ir įrankių patirtis.

  Daugiau informacijos:

  Cedefop (2023). European guidelines for validating non-formal and informal learning. Luxembourg: Publications Office. Cedefop reference series; No 124.

  Europos neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo gairės (2018 m.). Antrasis gairių leidimas iš anglų kalbos išverstas įgyvendinant projektą „Nacionalinių kvalifikacijų koordinavimo punktų veikla 2017 m.”, finansavimo sutarties Nr. VS/2017/0240.

  image_print