Pritaikymo įrankis

Skip to content
Pagrindinis » Naujienos » Kviečiame susipažinti su nauja publikacija apie mikrokredencialus

Kviečiame susipažinti su nauja publikacija apie mikrokredencialus

  Naujausioje Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) parengta publikacijoje „Mikrokredencialai darbo rinkos mokymui: pridėtinė vertė vartotojams“ (Microcredentials for labour market education and training: the added value for end users) nagrinėjama mikrokredencialų diegimo praktika ir perspektyvos. Mikrokredencialas apibrėžiamas kaip įrašas apie mokymosi rezultatus, kuriuos besimokantis asmuo pasiekė baigęs nedidelės apimties mokymosi kursus. Jie susilaukia vis daugiau politinio dėmesio ir yra pozicionuojami kaip priemonė švietimo pasiūlai geriau reaguoti į įvairius poreikius ir kontekstinius pokyčius bei pasiūlyti labiau prieinamus kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo kursus. Jie gali būti siūlomi tiek formaliojo švietimo teikėjų, tiek tarptautinių ar privačių įmonių kaip sertifikatai, skirti darbuotojų profesiniam tobulėjimui (pvz., Microsoft, Cisco, sertifikatai, tarptautiniai sertifikatai suvirinimo specialistams).

  Publikacijoje nagrinėjama, kokia mikrokredencialų pridėtinė vertė, kokiomis priemonėmis galima didinti pasitikėjimą jais, kaip skatinti, kad visuomenė jais daugiau naudotųsi. Publikacijoje akcentuoti šie, pasitikėjimą mikrokredencialais stiprinantys veiksniai:

  • Mikrokredencialų informacijos palyginamumas;
  • Mikrokredencialų kokybės užtikrinimo mechanizmai;
  • Vertinimo kokybė
  • Informavimas ir konsultavimas apie mikrokredencialų teikiamą darbo rinkos ir socialinę naudą;
  • Gebėjimų prognozavimo informacijos naudojimas, kuriant mikrokredencialus,
  • Mikrokredencialų teikėjų patikimumas ir reputacija.

  Lietuvoje mikrokredencialų sampratą atitinka profesinio mokymo programų moduliai. Atnaujinant Lietuvos ir Europos kvalifikacijų sandarų susiejimo ataskaitą buvo išsakyti siūlymai atverti Lietuvos kvalifikacijų sandarą įvairesnėms kvalifikacijoms, tarp jų, mikrokredencialams. Taip pat, tikėtina, kad šiuo metu kuriama individualių mokymosi paskyrų sistema ilgainiui turėti tapti svarbiu mikrokredencialų kaupimo įrankiu.

  Cedefop (2023). Microcredentials for labour market education and training: the added value for end users. Luxembourg: Publications Office. Cedefop research paper. http://data.europa.eu/doi/10.2801/141643

  ban1

  Finansuoja Europos Sąjunga. Tačiau išreikštas požiūris ar nuomonės yra tik autoriaus ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos arba Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) požiūrį ar nuomones. Nei Europos Sąjunga, nei paramą teikianti institucija nėra už jas atsakinga.

  image_print