Pritaikymo įrankis

Skip to content
Pagrindinis » Naujienos » Su užsienio ekspertais aptarta atnaujinama Lietuvos ir Europos kvalifikacijų sandarų susiejimo ataskaita

Su užsienio ekspertais aptarta atnaujinama Lietuvos ir Europos kvalifikacijų sandarų susiejimo ataskaita

  2023 m. gruodžio 18 d. įvyko susitikimas tarp Lietuvos ir užsienio ekspertų, skirtas aptarti atnaujintos Lietuvos ir Europos kvalifikacijų sandarų (LTKS ir EKS) susiejimo ataskaitos projektą. Susitikime dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, KPMPC, Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) atstovai, Lietuvos ekspertai ir ekspertai iš užsienio – Gunta Kinta (Latvija), Stefan Sant (Malta) ir Jenneke Lokhoff (Nyderlandai). Užsienio ekspertai išsakė bendrą nuomonę, kad LTKS ir EKS susiejimo ataskaita yra gerai struktūruota ir išsamiai iliustruoja pokyčius bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo srityse, įvykusius po 2012 m. paskelbtos pirmosios LTKS ir EKS susiejimo ataskaitos. Užsienio ekspertai turėjo galimybę užduoti klausimus ir pasitikslinti informaciją. Taip pat, pasidalinta patirtimi dėl mikro-kredencialų įtraukimo į nacionalines kvalifikacijų sandaras praktikų.

  Dėkojame susitikimo dalyviams!

  Apie nacionalinių kvalifikacijų sandarų (NKS) ir EKS susiejimą

  • ES Tarybos ir Parlamento rekomendacijose dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros (2008 m., 2017 m.) ES šalys narės kviečiamos susieti savo nacionalines kvalifikacijų sandaras (NKS) su EKS ir reguliariai peržiūrėti NKS ir EKS susiejimą. LTKS ir EKS susiejimo ataskaita buvo parengta ir pristatyta 2012 m.
  • NKS ir EKS susiejimas yra procesas, kurio rezultatas – nustatyti ryšiai tarp nacionalinių kvalifikacijų lygių ir EKS lygių. Taip nustatoma ir argumentuojama atitiktis tarp nacionalinės kvalifikacijų sandaros ir sistemos bei aštuonių EKS lygių. EKS veikia kaip bendra atskaitos sistema ir sukuria mechanizmus, kurie palengvintų visų lygių kvalifikacijų, apimančių bendrąjį ugdymą, profesinį mokymą ir aukštąjį mokslą, tarptautinį pripažinimą, tuo padidinant asmenų teritorinį ir profesinį judumą.
  • Rengiant „susiejimo ataskaitą“ vadovaujamasi EKS rekomendacijos III priedu „Nacionalinių kvalifikacijų sandarų ar sistemų susiejimo su Europos kvalifikacijų sandara (EKS) kriterijai ir procedūros“ ir IV priedu „Kokybės užtikrinimo principai, taikomi kvalifikacijoms, kurios yra įtrauktos į nacionalines kvalifikacijų sandaras ar sistemas, susietas su EKS“.
  • Ataskaitą įvertina tarptautiniai ekspertai.
  • Ataskaita pristatoma EKS patarėjų grupei, veikiančiai prie EK.
  • Ataskaita skelbiama Europass ir EHEA svetainėse.

  Įgyvendinant Erasmus+ programos projektą „Europos kvalifikacijų sandaros įgyvendinimas Lietuvoje“ (EQF in LT) inicijuotas Lietuvos ir Europos kvalifikacijų sandarų susiejimo ataskaitos atnaujinimas.

  Daugiau informacijos apie Lietuvos kvalifikacijų sandarą – jai dedikuotoje interneto svetainėje: www.ltks.lt

  foto03

  ban1
  image_print